Pokuty za porušení opatření proti koronaviru

13.5.2020

Policisté i strážníci mohou od 13. 5. 2020 udělovat pokuty až do výše 10.000,- Kč příkazem na místě, a to těm, kteří nebudou dodržovat opatření vlády spojená s koronavirem.