Podpora projektů profesionálního umění

26.6.2020

Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v programu Kulturní aktivity na podporu projektů v oblasti profesionálního umění.

Výběrové dotační řízení je určeno na dofinancování celoroční činnosti nezřizovaných institucí působících v oblasti profesionálního umění (fyzické osoby a právnické osoby bez vlastního zřizovatele), které kontinuálně poskytují veřejné kulturní služby, realizují projekty na území České republiky, a které v posledních třech letech alespoň jednou obdržely dotaci Ministerstva kultury. Hlavním cílem je dofinancování celoroční činnosti nezřizovaných institucí, které se z důvodu vládních opatření určených pro zabránění šíření nemoci COVID-19 aktuálně potýkají s výpadkem plánovaných příjmů. Dotace jsou určeny na dofinancování základních provozních nákladů z důvodu výpadku příjmů z vlastní činnosti a vzniku provozních ztrát.

O dotaci mohou žádat subjekty, které se v období od ledna do prosince 2020 kontinuálně věnují činnosti, jejíž těžiště spočívá v pořádání akcí pro veřejnost, přičemž v této činnosti došlo k výrazným změnám či omezením v důsledku vládních opatření k minimalizaci dopadů pandemie.

Lhůta k příjmu žádostí skončí 15. 7. 2020. Více informací ZDE.

Podrobnosti naleznete v sekci SPORT A KULTURA.