Pandemický zákon

3.3.2021

Dne 27. 2. 2021 nabyl účinnosti tzv. pandemický zákon (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů), který má v budoucnu zamezit nutnosti vyhlašovat nouzový stav, zavádí nový systém nařizování mimořádných opatření, upravuje náhradu škody vzniklé v důsledku mimořádných opatření a zabývá se také přestupky souvisejícími s porušováním mimořádných opatření.

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je vyhlášen stav pandemické pohotovosti. Tento stav má být alternativou k nouzovému stavu udržovanému již od počátku epidemie. Stav pandemické pohotovosti bude možno ukončit či znovu obnovit usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády nebo jedné pětiny všech poslanců. Usnesení o ukončení stavu pandemické pohotovosti a jeho obnovení se vyhlásí ve Sbírce zákonů. Ustanovení zákona týkající se mimořádných opatření mají platit pouze do 28. února 2022.

Tento zákon však nevylučuje možnost vyhlásit nouzový stav a v jeho rámci zavést například úplný lockdown, pokud možnosti pandemického zákona nebudou pro boj s epidemií stačit.

Podrobnosti naleznete v sekci PANDEMICKÝ ZÁKON.