Otevření mateřských škol a dětských skupin pro všechny děti v krajích s incidencí do 100/100 tis. obyvatel

23.4.2021

Již od 12. 4. 2021 dochází k procesu rozvolňování. Tentokrát se rozvolňování týká služeb péče o dítě v dětské skupině (tj. mateřská škola apod.). Doposud mohly tyto služby využívat pouze děti předškolního věku a děti rodičů, které spadaly pod zákonem stanovené výjimky (např. děti zdravotníků). Vláda schválila koncept uvolňování tohoto omezení, který je založen na splnění podmínky, že incidence v kraji bude do 100/100 tis. obyvatel týdně. S tím, že seznam těchto krajů bude aktualizován 1x týdně.

Od pondělí 26. 4. 2021 se to týká těchto krajů: Karlovarský, Královehradecký a Plzeňský. V těchto krajích budou moci nastoupit do mateřských škol všechny děti bez omezení. V souvislosti s touto změnou dojde v těchto krajích ke zrušení nutnosti testovat předškolní děti, neboť budou s menšími dětmi promíseny a testování malých dětí není vyžadováno.