Otevření 2. stupně základních škol v krajích s incidencí do 100/100 tis. obyvatel

30.4.2021

V souvislosti s vládou schváleným konceptem rozvolňování založeným na splnění podmínky, že incidence v kraji bude do 100/100 tis. obyvatel týdně, dojde od 3. 5. 2021 k návratu do škol žáků 2. stupně, nižšího stupně gymnázia a prvních čtyř ročníků konzervatoří. Výuka bude probíhat rotační formou a samozřejmě s nutným testováním žáků. Dle aktuální incidence se toto rozvolnění bude týkat 7 krajů, tj. Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a hlavní město Praha. Zároveň se v těchto krajích otevírají mateřské školy a dětské skupiny bez omezení.