Ošetřovné

23.3.2020

V souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR o uzavření škol k 11. 3. 2020 mohou rodiče dětí čerpat tzv. ošetřovné. Ošetřovné mohou standardně čerpat pouze zaměstnanci, tj. nikoli osoby samostatně výdělečně činné, a to při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení. Ošetřovné se navíc vyplácí jen po dobu 9 kalendářních dnů, resp. 16 kalendářních dnů v případě tzv. osamocených rodičů.

V souvislosti s nouzovým stavem byl připraven návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při pandemii v roce 2020, který upravuje výplatu ošetřovného pro zaměstnance po dobu trvání mimořádných opatření následovně:

  • ošetřovné bude vypláceno po celou dobu trvání mimořádných opatření;
  • na ošetřovné budou mít nárok též rodiče dětí ve věku od 10 let, které nedovršily 13 let věku;
  • na ošetřovné budou mít nárok též osoby při péči o osobu ve věku nad 10 let, která je běžně umístěna v zařízení určeném pro péči o zdravotně hendikepované osoby (např. denní stacionáře), ovšem toto zařízení je z důvodu mimořádných opatření uzavřeno.

Návrh souvisejícího zákona doposud neprošel legislativním procesem, očekává se ovšem jeho schválení.

Nad rámec výše uvedeného je navrhováno vyplácení ošetřovného i pro osoby samostatně výdělečně činné, a to ve formě jednorázové dávky. Ošetřovné by v tomto případě mělo činit 424,- Kč za každý den péče o dítě do věku 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodin. Vyplácet ho bude Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím živnostenských úřadů.

Bližší podmínky ošetřovného pro osoby samostatně výdělečně činné prozatím nejsou známy. I v tomto případě ovšem platí, že související návrh zákona bude muset být schválen v rámci legislativního procesu.