Opatření v oblasti nájmu

1.4.2020

Vláda schválila návrh zákona, který bude (po schválení Parlamentem a nabytí účinnosti) zakazovat dát lidem, kteří se kvůli epidemii koronaviru ocitli ve finanční tísni, výpověď z nájmu bytu kvůli prodlení s placením nájemného. Zavádí rovněž možnost odložení splatnosti splátek úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, a to na dobu do 30. 11. 2020.

Podobné opatření navrhla vláda i na ochranu nájemců komerčních prostor, kteří z důvodu výpadku příjmů budou mít problémy se zaplacením nájmu. I na ně se bude vztahovat přechodné moratorium.