OPATŘENÍ V OBLASTI CEST DO A ZE ZAHRANIČÍ

15.12.2020

Ministerstvo zdravotnictví představilo nový systém monitoringu epidemiologické situace, který by měl sloužit k lokálnímu rozvolňování, nebo zpřísňování zavedených opatření. Řazení krajů do příslušných úrovní proběhne na základě epidemiologických ukazatelů, jako je např. 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel, zjednodušený výpočet reprodukčního čísla, pozitivita testů a také 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny

Aktuální epidemiologická situace, včetně vývoje v blízké budoucnosti bude znázorněna pomocí skóre na stupnici 0-100. Skóre bude hodnoceno barevně pro celé kraje, hodnoty budou ale kalkulovatelné také pro nižší správní celky. Podle skóre budou kraje řazené do pěti stupňů pohotovosti, na které budou navázaná příslušná protiepidemická opatření týkající se např. roušek, shromažďování, obchodů, kultury nebo školství.

Hlavním cílem nového hodnocení PES je především zvýšit čitelnost a predikovatelnost aktuální epidemiologické situace. Veřejnost by na základě tohoto systému měla mít představu, jaká je situace v jejich kraji a zda se mají připravit na rozvolňování, nebo zpřísňování zavedených opatření.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci platí některá plošná opatření, která Vláda ČR zavedla. Týkají se např. zákazu nočního vycházení, povinného nošení roušek nebo nařízení home office, pokud to povaha práce umožňuje.

Níže přikládáme tabulku znázorňující jednotlivé úrovně protiepidemického sytému.

 

V závislosti na aktuálním stavu epidemie v jednotlivých krajích budou přijímána buďto uvolňující nebo omezující opatření.

 

Systematiku rozvolňování opatření týkajících se výuky ve školách naleznete zde.

Systematiku rozvolňování opatření týkajících se sportovních aktivit naleznete zde.

Systematiku rozvolňování opatření týkajících se kultury naleznete zde.

Systematiku rozvolňování opatření týkajících se průmyslu a obchodu naleznete zde.

Aktuální situaci ve Vašem kraji naleznete zde.