Opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru v oblasti sportu

24.4.2020

Vláda schválila rovněž návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru v oblasti sportu, který předloží Parlamentu k projednání ve stavu legislativní nouze. Cílem mimořádného zákona je pomoci spolkům a sportovním organizacím, které byly postiženy dopady koronavirové krize. Na tyto neziskové organizace se totiž nevztahuje žádný ze zatím vládou vypsaných programů na pomoc ekonomickým subjektům. Vláda proto navrhuje v tomto směru rozšířit pravomoci Národní sportovní agentury, aby mohla připravit návrh příslušného dotačního programu.