Omezení vstupu do zdravotnických zařízení

8.10.2020

S účinností od 9. 10. 2020 do 25. 10. 2020 dochází k omezení návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních. Výjimku tvoří návštěvy nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, pacientů v hospicech, dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění a přítomnost třetí osoby u porodu. Pro přítomnost u porodu jsou stanoveny speciální podmínky, jako absence příznaků onemocnění COVID-19 u dané osoby, použití roušky apod.

Návštěvy se zakazují i v zařízeních domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Výjimku tvoří návštěvy nezletilých uživatelů, uživatelů s omezenou svéprávností, uživatelů se zdravotním postižením, uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění