Omezení provozu ve službách

13.10.2020

S účinností od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020 se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),

Tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod. V ubytovacích zařízeních je povoleno poskytovat stravování pouze ubytovaným osobám a pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.

S účinností od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020 se dále zakazuje:

  • přítomnost veřejnosti v hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech a na diskotékách,
  • provoz heren a kasin,
  • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center,
  • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště),
  • provoz wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní (pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb),
  • vstup veřejnosti do zoologických zahrad,
  • vstup veřejnosti do muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

S účinností od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020 lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a to tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry (toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti).