Omezení provozu úřadů

8.10.2020

S účinností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 je omezen přístup veřejnosti ke všem veřejným orgánům. V tomto období je preferován písemný, elektronický či telefonický kontakt (pokud je to možné). Tím se však veřejnosti nezakazuje přístup do úředních budov, pouze se důrazně doporučuje distanční forma komunikace. Rovněž dochází k omezení úřední doby na pouze dva dny v týdnu, přičemž úřední doba nesmí být v každý den delší než 5 hodin.