Omezení provozu škol

8.10.2020

S účinností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 platí pro výuku na českých školách následující opatření:

  1. Stupeň základních škol: Platí stávající omezení. Výuka dále trvá prezenční formou, jediným novým omezením je výuka hudební výchovy bez zpěvu. Výuka tělocviku zůstává bez omezení.
  2. Stupeň základních škol: Zde se zavádí střídání prezenční a distanční výuky. Vzdělávání se v týdnu od 12. do 16. 10. 2020 nebude účastnit první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. 2020 se neúčastní druhá polovina tříd.

Výuka pro víceletá gymnázia je rozlišena dle stupňů. Nižší stupeň (povinná školní docházka) má zachovanou prezenční formu studia, zatímco pro vyšší stupeň je povinně zavedena distanční forma.

Všechny střední školy a vyšší odborné školy přecházejí́ na distanční výuku. Výjimkou je praktické vyučování́ (i pro nezdravotnické obory).

Všechny vysoké školy přecházejí na distanční výuku. Výjimkou je praktické vyučování týkající se zdravotnických oborů (všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie).

Základní umělecké školy se uzavírají. Výjimkou je výuka „jeden na jednoho“ – tedy 1 žák, 1 učitel.