Omezení pohybu přes státní hranice České republiky

13.3.2020

S účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin se zakazuje vstup pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky (neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky), a dále se zakazuje občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky (neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka).