Omezení některých volnočasových aktivit v souvislosti s COVID-19 od 13. 9. 2021

17.9.2021

K omezení došlo v případě využívání umělých koupališť, wellness zařízení (včetně saun, solárií a solných jeskyní) a sportovišť, omezeny jsou také hromadné akce, jako např. divadelní představení, koncerty a sportovní utkání.

Provoz těchto zařízení je povolen, stejně tak konání hromadných akcí, je však nutno dodržovat přísná hygienická pravidla.

Všichni návštěvníci musí prokázat bezinfekčnost pomocí OTN (pozn. zkratka OTN znamená O – očkování, T – testování a N – prodělaná nemoc), zakazuje se vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19.

Provozovatel je povinen zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu, dále je povinen zajistit, aby osoby, které se nachází ve vnitřních prostorách, dodržovaly rozestupy 1,5 m, nejde-li o osoby z jedné domácnosti, žáky jedné školy nebo je dozorující osoby.

U konání hromadných akcí jsou dále stanoveny další požadavky. V případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3 000 přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) musí všichni diváci splňovat podmínky podle OTN. Pokud by se jednalo o akci nad 3 000 diváků, musí 3 000 diváků splňovat podmínky OTN a z ostatních diváku, kteří převyšují počet nad 3 000, pak musí být minimálně polovina z těchto diváků naočkovaná vakcínou proti COVID-19 nebo se prokázat certifikátem o prodělání nemoci. Zbývající část kapacity může být obsazena osobami, které podstoupily jeden z možných testů na přítomnost onemocnění COVID-19 (antigenní test, PCR test).