Omezení hromadných akcí v období od 9. 10. 2020 do 11. 10. 2020

8.10.2020

S účinností od 9. 10. 2020 do 11. 10. 2020 se zakazují hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti. Zakázány budou rovněž koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, a to včetně zkoušek.

Omezení se týká také pořádání dalších hromadných akcí. Například divadelních, filmových a jiných představení, při kterých se nezpívá, se bude moci zúčastnit maximálně 500 diváků, a to výhradně na místech k sezení a bez možnosti občerstvení.

Nad rámec limitu osob se budou moci konat i sportovní akce v rámci oficiálních soutěží, kterých se může zúčastnit bez diváků až 130 osob, což platí i pro organizovaný trénink. Na nanejvýš 100 osob jsou omezeny bohoslužby, přičemž i zde platí zákaz zpěvu, či účast veřejnosti na jednáních obecních a krajských samospráv.

Omezení se týká i restaurací. Těm se nově zkracuje povolená provozní doba, a to od 06:00 do 20:00 hod. Tento zákaz se opět nevztahuje na prodej mimo provozovnu. Při prodeji mimo provozovnu musí zákazníci dodržovat dvoumetrové rozestupy, pokud se nezdržují na místech určených k sezení (zahrádka).

Zákazníci musejí být usazeni tak, že je mezi nimi prostor o velikosti minimálně 1,5 metru, to neplatí pro osoby sedící u jednoho stolu. U stolu smějí sedět maximálně 4 zákazníci, to neplatí pro členy domácnosti. Jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků je rozestup alespoň 2 metry. V provozovně se nesmí nacházet více zákazníků, než je míst k sezení. V provozovně se zakazuje produkce živé hudby a tance a nesmí být poskytována možnost bezdrátového připojení se na internet pro veřejnost.

Provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték se omezuje tak, že je omezena provozní doba, a to od 06:00 do 20:00 hod. V těchto prostorách je rovněž zakázána produkce živé hudby a tance.

Provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 se rovněž omezuje. V prostorách určených pro konzumaci zakoupených pokrmů (food court) smí u stolu sedět nanejvýš 2 lidé. Jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše dvou zákazníků je rozestup alespoň 2 metry.

Použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob. V prostorách nákupních center se zakazuje poskytování možnosti bezdrátového připojení se na internet pro veřejnost.

Provozovatel musí zajistit nejméně jednu osobu, která dohlíží na dodržování pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali. Provozovatelem musí být zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat.

Do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, lze vstupovat a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po dvou osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti.

Nadto se zakazuje:

  • provoz heren a kasin,
  • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, a vnitřních prostor venkovních sportovišť (výjimku tvoří výuka tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,
  • provoz a používání umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb,
  • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
  • školní kroužky