Omezení hromadných akcí v období od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020

8.10.2020

V tomto období jsou zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti. Toto omezení neplatí pro zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele, osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osoby, které vykonávají činnost uloženou jim zákonem.

Výše zmíněný zákaz se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce (i pro profesionální sportovce), přehlídky a ochutnávky.

Omezení provozu

 • restaurací,
 • hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,
 • nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

zůstává stejné jako v období od 9. 10. 2020 do 11. 10. 2020.

S účinností od 19. 10. 2020 se na 30 osob omezuje počet osob, které se mohou účastnit svatebního obřadu a následné hostiny, jakož i pohřbu a následné hostiny.

Nově dochází i k omezení shromažďovacího práva. Shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 500 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Nadto se zakazuje následující:

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,
 • poutě a podobné tradiční akce,
 • kongresy a jiné vzdělávací akce,
 • veletrhy,
 • provoz heren a kasin,
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, a vnitřních prostor venkovních sportovišť (výjimku tvoří výuka tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,
 • provoz a používání umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb,
 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 • školní kroužky.