Omezení hromadných akcí a pobytu na veřejně přístupných místech

13.10.2020

S účinností od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020 se zakazují hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, a to s výjimkou:

  • členů domácnosti,
  • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
  • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob.

Tento zákaz se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konané nejpozději následujícího dne (pro účel oslavy těchto událostí se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod; počet účastníků takové oslavy nepřesáhne 30 osob).

S účinností od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020 se zakazuje pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, s výjimkou:

  • členů domácnosti,
  • výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • účasti na svatbě,
  • prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství,
  • pohřbu.

Dále je na veřejně přístupných místech zakázáno pití alkoholických nápojů.