Ochrana úvěrů pro OSVČ

24.4.2020

Novela zákona o spotřebitelském úvěru rozšíří okruh úvěrů, u nichž jsou stanoveny maximální sankce za opožděné splátky. Doposud byla výše sankcí omezena u úvěrů pro spotřebitele. Nově by se tato ochrana měla vztahovat i na úvěry pro OSVČ.

Při prodlení delším než 90 dnů nebude výše smluvní pokuty moci přesáhnout 0,1 % denně z dlužné částky. Součet všech smluvních pokut přitom nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše jistiny. Úrok z prodlení zase po 90 dnech nesmí přesáhnout zákonnou výši. Cílem je odvrátit pád dlužníků do dluhové pasti.