Nový program COVID – Veletrhy/kongresy

12.2.2021

Vláda schválila 8. 2. 2021 nový program Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Veletrhy/kongresy. Cílem programu je pomoci firmám podnikajícím v oboru veletrhů, kongresů a souvisejících B2B eventových akcí, které zaznamenaly výrazný propad obratu, a udržet veletržní infrastrukturu včetně navazujících služeb.

Stát poskytne pomoc ve výši až 60 % nepokrytých nákladů, resp. 40 % pro subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Za nepokryté náklady se považuje ztráta za období březen až říjen 2020 snížená o další dotace z ostatních programů.

Podávat žádosti bude možné poté, jakmile program získá notifikaci Evropské komise. MPO předpokládá, že výzvu s podrobnými informacemi vyhlásí v únoru, žádosti bude možné podávat min. po dobu jednoho měsíce.

Podrobnosti naleznete v sekci COVID – Veletrhy/kongresy.