NOVÝ KOMPENZAČNÍ BONUS 2021 PRO DPP A DPČ

15.3.2021

Tento bonus je určen pro subjekty vykonávající činnost významně dotčenou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Zásadní změnou oproti dřívějšímu kompenzačnímu bonusu je, že bonusová období už nebudou nijak svázána s trváním nouzového stavu.

Předmět kompenzačního bonusu: Výkon práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr zakládající účast na nemocenském pojištění v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud tato práce nemohla být vykonávána z důvodů na straně zaměstnavatele, které nastaly v důsledku toho, že činnost zaměstnavatele byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví v souvislosti s epidemií koronaviru nebo krizových opatření.

Podmínky:

 • osoba vykonávala práci na základě DPP nebo DPČ v rozhodném období
 • v důsledku toho se účastnila alespoň 3 kalendářní měsíce na nemocenském pojištění jako zaměstnanec
 • současně nevykonávala jinou činnost, v jejímž důsledku by byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů;

Konkrétní podmínky naleznete:

 • DPP a DPČ (zde)

Rozhodné období: od 1. 6. do 30. 9. 2020. Osoba pracující na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr může jako rozhodné období použít taktéž období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období.

Bonusová období jsou:

 • prvním bonusovým obdobím je období od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021,
 • druhým bonusovým obdobím je období od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021,
 • třetím bonusovým obdobím je období od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021,
 • čtvrtým bonusovým obdobím je období od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021.

Příjem žádostí

 • do 3. 5. 2021 za první bonusové období,
 • do 1. 6. 2021 za druhé bonusové období,
 • do 1. 7. 2021 za třetí bonusové období,
 • do 2. 8. 2021 za čtvrté bonusové období.

Maximální částka podpory: 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, za který vznikl subjektu nárok na kompenzační bonus.

Maximální částka podpory v případě nařízené karantény/izolace: 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, kdy byla karanténa či izolace nařízena.

Způsob podání žádostí: Online (zde) nebo je možné si stáhnout formulář a poslat prostřednictvím datové schránky, online finančního úřadu (zde), ale také e-mailem. Případně samozřejmě v listinné podobě podat osobně na finančním úřadě, nebo ji odeslat poštou.