Nový dotační program COVID-Gastro

15.12.2020

Vláda schválila záměr Ministerstva průmyslu a obchodu na vypsání nového dotačního programu COVID-Gastro. Ten bude určen na pomoc sektoru gastronomie a vláda na něj ze státního rozpočtu vyčlenila celkem 2,5 miliardy Kč. Podpora bude poskytována za období od 14. 10. 2020 do 31. 12. 2020 s tím, že jsou vyloučeny dny, kdy nebyly gastronomické provozy omezeny vládními opatřeními, tj. 3. až 18. 12. 2020. Zároveň ale může být podle vývoje epidemie COVID-19 prodloužen i do nového roku. Ministerstvo očekává, že o dotaci požádá cca 22 tisíc gastronomických podniků.

Podrobnosti naleznete v sekci COVID-GASTRO