Nová pravidla cestování

5.2.2021

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemie a obavám ze šíření nových mutací koronaviru začínají od pátku 5. 2. 2021 platit nová pravidla pro cestování do ČR. Tedy i pro návraty Čechů do vlasti. Nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR rozlišuje 4 kategorie zemí:

  • země s nízkým rizikem (zelené),
  • země se středním rizikem (oranžové),
  • země s vysokým rizikem (červené),
  • země s velmi vysokým rizikem nákazy Covid-19 (tmavě červené).

Při návratu do ČR z jednotlivých kategorií zemí platí následující podmínky:

  • nízké riziko – bez omezení;
  • střední riziko – před cestou nutno vyplnit příjezdový formulář, a zároveň podstoupit antigenní (max. 24 hodin starý) nebo PCR test (max. 72 hodin starý) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku;
  • vysoké riziko – platí vše uvedené pro střední riziko, nadto je nutné předložit druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Výsledek je nutné neprodleně předložit elektronicky příslušné hygienické stanici. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. Povinností je také 10 dnů po příjezdu nosit roušku všude mimo domov;
  • velmi vysoké riziko – platí vše uvedené pro střední riziko, nadto je nutné provést druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, který lze provést nejdříve 5. den od příjezdu. Výsledek je nutné neprodleně předložit elektronicky příslušné hygienické stanici. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. Povinností je také 10 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 (nebo stejné či vyšší účinnosti) všude mimo domov.

Konkrétní seznam zemí s rozdělením do jednotlivých kategorií naleznete zde. Země, které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení, spadají do kategorie velmi vysokého rizika.