Nouzový stav prodloužen

12.2.2021

Poslanecká sněmovna dne 11. 2. 2021 odmítla další prodloužení nouzového stavu. Ten tedy skončí v neděli 14. 2. 2021.

Není pravdou, že by po skončení nouzového stavu nebylo možno vydávat vůbec žádná opatření. Nicméně na rozdíl od režimu nouzového stavu by ale jednotlivé úřady, zejména ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice, musely pečlivě zvážit, do kterých práv a svobod zasáhnou, zda takové zásahy obsahově spadají pod jejich zákonné kompetence a zda je umí racionálně zdůvodnit. U takto vydávaných opatření je totiž zásadně možný jejich přezkum správními soudy.

Podle Jana Wintra z katedry teorie práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy by některé nyní platné plošné zákazy nebylo možné bez stavu nouze znovu vyhlásit (např. zákaz nočního vycházení, zákaz prodeje v kamenných obchodech, zákaz vstupu do fitness center, bazénů, zákaz setkávání lidí z různých domácností). Některá opatření, která dnes platí plošně, by mohla na základě zákona o ochraně veřejného zdraví platit v místech s ohniskem nákazy.

Za vhodné budoucí řešení by bylo možno považovat schválení dočasného „pandemického“ zákona, který by i mimo nouzový stav umožnil vydávání opatření, ovšem za podmínky čtyř základních podmínek – kontrola ze strany parlamentu, proporčnost a řádné odůvodnění opatření, zajištění kompenzace újem a ztrát a možnost soudního přezkumu.