Návrh opětovného zavedení ošetřovného

8.10.2020

Na své schůzi dne 8. 10. 2020 schválila vláda znění zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Návrh by měl navazovat na právní úpravu, která byla přijata na jaře. Prodlužuje se doba pobírání ošetřovného oproti normální stavu, zároveň je rozšířen okruh operovávaných osob. Návrh se však týká pouze osob, které jsou v pozici zaměstnanců, nedopadá na OSVČ. Návrh zákona musí schválit parlament a podepsat prezident.