Nahrazení usnesení Vlády ČR mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR

23.3.2020

Dne 23. 3. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádná opatření, kterými bylo:

  • prodlouženo omezení volného pohybu osob (až na výjimky) a nařízeno omezení pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů na dobu do dne 1. 4. 2020 do 6:00 hod.;
  • prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na dobu do dne 1. 4. 2020 do 6:00 hod.;
  • prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to na dobu do dne 1. 4. 2020 do 6:00 hod.

Výše uvedená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nahrazují dřívější usnesení Vlády ČR totožného obsahu z 15. až 19. 3. 2020.

Na rozdíl od usnesení Vlády ČR, která byla vydána podle krizového zákona byla opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydána podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Ten na rozdíl od krizového zákona neupravuje povinnost státu nahradit škodu způsobenou takovým opatřením. Naopak stanoví, že náklady vzniklé plněním povinností v ochraně veřejného zdraví nese osoba, které je povinnost uložena. Hrozí tak, že z tohoto důvodu státní orgány budou požadavky veřejnosti na náhrady a kompenzace v souvislosti s koronavirovou krizí odmítat, resp. o nich budou muset rozhodovat až soudy. Bez ohledu na to nadále platí, že soukromé subjekty jsou v rámci nouzového stavu povinny mírnit škodu, která jim nyní v této souvislosti vzniká.