Ministerstvo spravedlnosti připravilo tzv. lex covid justice II

19.10.2020

Ministerstvo spravedlnosti v reakci na aktuální situaci připravilo balíček opatření, která mají zmírnit dopady epidemie koronaviru v kontextu insolvenčního práva. Ministerstvo tak například obnovuje možnost využít tzv. mimořádné moratorium. Soubor nových opatření - tzv. lex covid justice II - dne 19. 10. 2020 na svém jednání schválila vláda.

Ministerstvo spravedlnosti rozšiřuje okruh skutečností významných pro nezrušení schváleného oddlužení, respektive navrhuje prodloužit možnost přerušit plnění reorganizačního plánu bez hrozby přeměny reorganizace v konkurz. Podnikatelům, kteří byli dosud ekonomicky stabilní, avšak kvůli opatřením se dostali do dočasných hospodářských potíží, které by však měly po odpadnutí nouzového stavu odeznít, se odkládá povinnost podat na sebe insolvenční návrh za účelem uvolnění kapacit k odvrácení úpadku.

Dále ministerstvo obnovuje možnost využít ochrany tzv. mimořádného moratoria, u kterého uplynula lhůta k podávání návrhů 31. 8. 2020, a to s novou lhůtou až do 30. 6. 2021. U dobíhajících mimořádných moratorií navrhuje ministerstvo kvůli nepředvídatelným problémům se zajišťováním souhlasů věřitelů v kvalifikované formě (zejména kvůli dopadům koronaviru na rozhodovací procesy orgánů věřitelů) odstoupit od tohoto požadavku pro účely prodloužení mimořádného moratoria až o další 3 měsíce.