Mimořádný příspěvek pro osoby v karanténě či izolaci

12.2.2021

Poslanecká sněmovna podpořila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na vyplácení mimořádného příspěvku ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Od 1. 3. 2021 tím má být zajištěno, aby se zaměstnanci v případě karantény nebo onemocnění Covid-19 nemuseli obávat podstatného poklesu svých příjmů.

Podle návrhu z bude v případě karantény nebo izolace zaměstnavatel vyplácet zaměstnanci nad rámec běžné nemocenské bonus ve výši až 370 Kč za každý kalendářní den. Na příspěvek budou mít nárok i tzv. dohodáři, pokud jsou účastni nemocenského pojištění (při příjmu nad 3 500 Kč z dohody o pracovní činnosti, resp. nad 10 000 Kč u dohody o provedení práce). Zaměstnavatel nemusí podávat žádnou žádost o refundaci, příspěvek k náhradě mzdy si sám odečte od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Výše příspěvku bude limitována tak, aby součet náhrady mzdy a příspěvku nepřevýšil 90 % průměrného hrubého výdělku zaměstnance podle zákoníku práce. Pokud zákon projde Parlamentem, měl by platit od 1. 3. 2021 na dobu tří měsíců. Zákon nyní dostane k posouzení Senát.