Mimořádná dotace pro sociální služby

16.6.2020

Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí na mimořádný dotační titul pro sociální služby. Téměř 1 mld. Kč půjde sociálním službám na dofinancování zvýšených nákladů v souvislosti s COVID-19 za období od 13. 3. do 31. 5. 2020. Z dotačního titulu budou moci čerpat všichni registrovaní poskytovatelé, i ti mimo krajskou síť. MPSV dotační výzvu vypíše v následujících dnech.

Dotace se bude poskytovat na:

  • výpadky z úhrad od klientů, jelikož sociální služby přestaly přijímat nové klienty;
  • zvýšené personální náklady jako jsou například přesčasy, více směn pracovníků;
  • zvýšené náklady kvůli přijatým opatřením vlády, kdy například terénním pečovatelským službám kvůli uzavření sociálních služeb přibyl okruh lidí, kteří najednou zůstali doma a potřebovali pomoc;
  • nákupy ochranných pomůcek, zajištění dezinfekce prostorů, nákup teploměrů apod.