měna v komunikaci s Úřadem práce ČR

16.4.2021

V návaznosti na skončení nouzového stavu končí i možnost podávat Úřadu práce ČR žádosti a další podklady „jen“ prostřednictvím prostého emailu bez elektronicky uznávaného podpisu. Pokud tak žadatel učiní, bude muset takové podání do 5 dnů náležitým způsobem potvrdit.