Liberační balíček III

9.6.2020

Vláda schválila již třetí liberační balíček, který prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Vládou schválený návrh upravuje několik daňových úlev přijatých v rámci Liberačního balíčku I a II, zejména posouvá lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020. Balíček dále prodlužuje prominutí DPH na bezúplatná dodání ochranných prostředků do 31. 7. 2020. Až do 31. 12. 2020 se odsouvá také povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí. Liberačním balíčkem II byla úhrada daně z nabytí nemovitých věcí již fakticky odsunuta do 31. 8. 2020. Tímto rozhodnutím dojde k překlenutí období až do nabytí účinnosti zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Rovněž dojde k automatickému prominutí úroků u všech daní za období od počátku nouzového stavu do 31. 12. 2020 v případech, kdy bude správcem daně povoleno posečkání v souvislosti s koronavirem.

Podrobnosti naleznete v sekci DANĚ