LIBERAČNÍ BALÍČEK I

15.12.2020

V souvislosti s šířením nákazy koronaviru schválila Vláda ČR některá daňová opatření (tzv. liberační balíček I), podle nichž bude vydán tzv. generální pardon ministryně financí, kterým dojde k:

  • prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kde došlo na žádost daňového subjektu k individuálnímu prominutí úroku z prodlení nebo posečkání úhrady daně z důvodů souvisejících s koronavirem;
  • prominutí příslušenství daně z příjmů tak, aby byla zajištěna tolerance pozdního podání daňových přiznání a úhrady daně až do 1. 7. 2020;
  • plošnému prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1.000,- Kč, které vznikly mezi 1. 3. 2020 a 31. 7. 2020;
  • plošnému prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. 7. 2020.

Zároveň má dojít ze strany Generálního finančního ředitelství k vydání pokynu tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

Daňoví poplatníci tak nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. 4. 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. 7. 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.