Lex covid justice II vyhlášen ve Sbírce zákonů

13.11.2020

Ministerstvo spravedlnosti reagovalo na aktuální situaci v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a v říjnu předložilo vládě balíček opatření, která mají zmírnit dopady epidemie koronaviru v kontextu insolvenčního a exekučního práva. Návrh zákona byl dne 13. 11. 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů.

Soubor nových opatření, tzv. lex covid justice II, rozšiřuje okruh skutečností významných pro nezrušení schváleného oddlužení, respektive prodlužuje možnost přerušení plnění reorganizačního plánu bez hrozby přeměny reorganizace v konkurz.

Podnikatelům, kteří byli dosud ekonomicky stabilní, avšak kvůli opatřením se dostali do dočasných hospodářských potíží, které by měly po odpadnutí nouzového stavu odeznít, se odkládá povinnost podání insolvenčního návrhu (účelem je uvolnění kapacit k odvrácení úpadku).

Dále se obnovuje možnost využít ochrany tzv. mimořádného moratoria, u kterého uplynula lhůta k podávání návrhů 31. 8. 2020, na novou lhůtu až do 30. 6. 2021. 

Podrobnosti naleznete v sekci LEX COVID JUSTICE II.