„Lex covid justice“

24.4.2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na osoby účastnící se soudních řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby (tzv. lex COVID pro oblast justice, insolvencí a exekucí).

Zákon upravuje 5 specifických oblastí:

  • Prominutí zmeškání lhůt