Krizová legislativa

19.2.2021

Vláda předloží Parlamentu tři návrhy změn krizové legislativy, které reagují na zkušenosti z probíhající pandemické krize. Novelu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, navazující novelu krizového zákona a návrh nového zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 projednala vláda na jednání v pondělí 15. 2. 2021.

Návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky má na ústavní úrovni zakotvit do české legislativy stav nebezpečí, který by mohli vyhlašovat nejen krajští hejtmani, ale i vláda. Do konkrétních podrobností pak tyto změny rozpracovává novela krizového zákona. Více informací naleznete zde.

Ministr zdravotnictví předložil na jednání také zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19. Tato právní norma má legislativně ošetřit zavádění protiepidemických opatření za situace, kdy na území České republiky nebude vyhlášen nouzový stav, a to nad rámec stávajícího znění zákona o ochraně veřejného zdraví, ale při maximálním zachování práv a zohlednění oprávněných zájmů obyvatel. Zákon by tak měl rozšířit pravomoci Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic vydávat širší restrikce v boji proti epidemii COVID-19. Ve čtvrtek 18. 2. 2021 jej Poslanecká sněmovna schválila, návrh nyní míří do Senátu.