Fungování soudů

20.4.2020

Soudy by měly postupně obnovovat ty činnosti, které musely kvůli koronavirové situaci omezit. Konkrétní postup obnovování výkonu jednotlivých agend je v kompetenci předsedů soudů, kteří mohou sami stanovit také přiměřená dodatečná preventivní opatření. Zároveň by měly soudy od 20. 4. 2020 obnovit běžné hodiny pro styk s veřejností (infocentra apod.)