Finanční pomoc pro osoby pracující „na dohodu“

30.6.2020

Vláda schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu navrhující finanční pomoc pro osoby, které pracovaly na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). O kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně budou moci žádat dohodáři, kteří si platili nemocenské pojištění, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020.

Podmínkou nároku na kompenzační bonus je, že daná osoba pracovala alespoň 4 z 6 měsíců před krizí (od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020) na „pojištěnou dohodu“, což znamená, že platila nemocenské pojištění. Dále muselo dojít k omezení nebo úplnému znemožnění výkonu této činnosti z důvodu koronavirové krize. Podobně jako u kompenzačního bonusu pro podnikatele jsou vyloučeny osoby, které vedle DPP a DPČ vykonávají jiné zaměstnání. Novelu zákona musí ještě schválit parlament a podepsat prezident.

Podrobnosti naleznete v sekci PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY (ZAMĚSTNAVATELÉ A ZAMĚSTNANCI).