FINANČNÍ POMOC PRO OSOBY PRACUJÍCÍ „NA DOHODU“

15.12.2020

Novela zákona o kompenzačním bonusu Ministerstva financí má pomoci lidem, kteří pracovali na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). O kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně mohou žádat tzv. „dohodáři“, kteří platili nemocenské pojištění, a to zpětně.

Žádat o bonus je možné vyplněním jednoduchého formuláře a jeho doručením na místně příslušný finanční úřad e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně. Formulář žádosti o kompenzační bonus naleznete zde.

O příspěvek je možné žádat v rámci:

 • prvního bonusového období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020,
 • druhého bonusového období od 5. 11. do 21. 11. 2020,
 • třetího bonusového období od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020 
 • čtvrtého bonusového obdobím od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020.
 • pátého bonusového období od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021,
 • šestého bonusového období od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021,

Žádost lze podat:

 • za první bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 (uplynula 5. 1. 2021);
 • druhé bonusové období od 5. 11. do 21. 11. 2020 (uplynula 22. 1. 2021);
 • za třetí bonusové období do 15. 2. 2021.
 • za čtvrté bonusové období do 25. 2. 2021.
 • za páté bonusové období do 24. 3. 2021.
 • za šesté bonusové období do 16. 4. 2021.

Podmínkou nároku na bonus je, že žadatel pracoval alespoň 3 ze 4 měsíců v rozhodném období na pojištěnou dohodu (z níž je hrazeno nemocenské pojištění), tedy u DPČ od 3 000 korun a u DPP nad 10 000 korun měsíčně.

Legislativním procesem nyní prochází možnost kombinovat kompenzační bonus s programem Antivirus, s ošetřovným pro OSVČ a s programem Covid-Nájemné. Nadále bude platit, že kompenzační bonus nelze kombinovat s programy Covid – Kultura a Covid – Sport.