FINANČNÍ PODPORA PRO SPOLEČNÍKY MALÝCH S.R.O.

15.12.2020

Po vzoru Pětadvacítky pro poškozené OSVČ jde v tomto případě o přímou podporu vyplacenou finančními úřady formou kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč za den, po který nemohla společnost vykonávat svoji činnost z důvodu mimořádných opatření.

Lhůta k podávání žádostí o tuto finanční podporu již uplynula, neboť uběhlo 60 dnů od konce dílčího období, na které byl příspěvek vyhlášen, přičemž dále tento program finanční podpory prodloužen nebyl.

Kompenzační bonus bude opět vyplácen a bude parametricky navazovat na osvědčený model z jarních měsíců roku 2020. Finanční správa ve středu 4. 11. 2020 zahájila příjem žádostí o vyplácení kompenzačního bonusu. Formulář žádosti naleznete zde.

O příspěvek je možné žádat v rámci:

 • prvního bonusového období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020;
 • druhého bonusového období od 5. 11. do 21. 11. 2020;
 • třetího bonusového období od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020; 
 • čtvrtého bonusového obdobím od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020;
 • pátého bonusového období od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021;
 • šestého bonusového období od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021.
 • Žádost lze podat:

 • za první bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 (uplynula 5. 1. 2021);
 • druhé bonusové období od 5. 11. do 21. 11. 2020 (uplynula 22. 1. 2021);
 • za třetí bonusové období do 15. 2. 2021;
 • za čtvrté bonusové období do 25. 2. 2021;
 • za páté bonusové období do 24. 3. 2021;
 • za šesté bonusové období do 16. 4. 2021.

Legislativním procesem nyní prochází možnost kombinovat kompenzační bonus s programem Antivirus, s ošetřovným pro OSVČ a s programem COVID-Nájemné. Nadále bude platit, že kompenzační bonus nelze kombinovat s programy COVID-Kultura a COVID-Sport.