Finanční podpora pro společníky a jednatele malých s.r.o.

1.6.2020

Poskytuje se finanční podpora společníkům a jednatelům malých společností s ručením omezením. Jedná se o obdobnou pomoc, jaká je již poskytována pro OSVČ.

Společníci a jednatelé mohou žádat o podporu ve výši 500 Kč za den, po který byla společnost dotčena mimořádnými opatřeními, v období od 12. 3. do 8. 6. 2020; nejvíce tak mohou získat 44 500 Kč. Podmínkou je, aby společnost měla nejvýše dva společníky, anebo v případě vyššího počtu společníků, aby se jednalo o osoby v přímém příbuzenském vztahu. Společnost rovněž musí splňovat několik dalších kritérií, o nichž se vice dozvíte v sekci PODNIKÁNÍ – SPOLEČNOSTI A OSVČ.