FINANČNÍ PODPORA PRO OSVČ

15.12.2020

Ministerstvo financí připravilo program k vyplacení kompenzačního příspěvku ve výši 500 Kč za každý den OSVČ zasaženým krizovými opatřeními. Původně tento program trval pro období 12. 3. až 30. 4. (celkem mohlo být vyplaceno až 25 000 Kč, odtud nesl program název Pětadvacítka).

Podmínky programu v současnosti doznaly určitých změn:

 1. podmínkou čerpání tohoto kompenzačního bonusu je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen kvůli vládním restrikcím. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. 6. do 30. 9. 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi, např. v pohostinství, kultuře, sportu a dalších oblastech podle přijímaných vládních opatření.
 2. vedle přímo zasažených provozovatelů barů, restaurací či fitness center je tato pomoc mířena i na činnosti přímo související. Jedná se o OSVČ a společníky malých s.r.o., kteří jsou v přímé symbióze se zavřenými obory ekonomiky, kteří nemohou své příjmy snadno nahradit. Typicky třeba trenér v posilovně nebo herec v divadle. Klíčovou podmínkou pro tyto žadatele je omezení jejich možnosti dodávat výrobky či služby nebo vykonávat činnost o nejméně 80 % (v poměru k rozhodnému období od června do září 2020). Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt (podnikatele v přímé symbióze) hlavním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná náhrada.

O příspěvek je možné žádat v rámci:

 • prvního bonusového období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020;
 • druhého bonusového období od 5. 11. do 21. 11. 2020;
 • třetího bonusového období od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020; 
 • čtvrtého bonusového obdobím od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020;
 • pátého bonusového období od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021;
 • šestého bonusového období od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021.

Žádost lze podat:

 • za první bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 (uplynula 5. 1. 2021);
 • druhé bonusové období od 5. 11. do 21. 11. 2020 (uplynula 22. 1. 2021);
 • za třetí bonusové období do 15. 2. 2021;
 • za čtvrté bonusové období do 25. 2. 2021;
 • za páté bonusové období do 24. 3. 2021;
 • za šesté bonusové období do 16. 4. 2021.

Platí, že žádat mohou OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. 10. 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. 3. 2020. U s.r.o. platí, že se jedná o firmy s nejvýše dvěma společníky, anebo o rodinná s.r.o.

Legislativním procesem nyní prochází možnost kombinovat kompenzační bonus s programem Antivirus, s ošetřovným pro OSVČ a s programem COVID-Nájemné. Nadále bude platit, že kompenzační bonus nelze kombinovat s programy COVID – Kultura a COVID – Sport.