DRÁŽNÍ A VODNÍ DOPRAVA

15.12.2020

Mezinárodní železniční doprava bude postupně obnovována v souvislosti s rozvolňováním opatření v sousedních státech. U mezinárodních linek vláda jedná o postupném zavádění vybraných vlaků a navyšování provozu v různých termínech od června až do období letních prázdnin.

Od 26. 5. 2020 končí plošné a systematické kontroly na hranicích s Rakouskem a Německem a otevírají se všechny silniční a železniční přechody. Povinnost mít negativní test na Covid-19 zůstává, stejně jako opatření, které neumožňuje do České republiky vstup turistům.

Vnitrostátní železniční doprava je téměř v celém rozsahu obnovena ode dne 1.6.2020. Aktualizovaný seznam výjimek v podobě stále uzavřených tratí poskytují na svých internetových stránkách České dráhy.

Vnitrozemská vodní doprava je bez omezení. Státní podniky povodí zajistily proplavování lodí na všech vodních cestách. V rámci vltavsko-labské vodní cesty lze proplouvat plavebními komorami, Státní plavební správa informuje na svém webu o provozní době na této vodní cestě. Stejně tak lze proplouvat komorami na Baťově kanále a řece Moravě v úseku Otrokovice-Rohatec.