DOTAČNÍ PROGRAM COVID-SPORT III. LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA

15.1.2021

Cílem tohoto programu je zmírnit negativní dopady omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID‑19 a poskytnout podporu těm podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády ČR od 27. 12. 2020 přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti v podobě provozování a správy lyžařských středisek, čímž došlo k významnému poklesu tržeb a tím i likvidity těchto podnikatelských subjektů.

Podpora ve formě dotace na provozní náklady (jako jsou náklady na energie, nájmy, odpisy provozovaných zařízení, režijní náklady a další) se bude poskytovat za období od 27. 12. 2020 do 22. 1. 2021.

Podpora je určena vlastníkům a provozovatelům lyžařských areálů a pro realizaci programu bude vyčleněna alokace ve výši 1 miliardy korun.

Maximální výše podpory na jednoho příjemce se bude odvíjet jednak od počtu a struktury přepravních zařízení, kdy k 1 místu náleží kompenzace ve výši 210 Kč pro základní vleky, 340 Kč pro neodpojitelné lanové dráhy nebo 530 Kč pro odpojitelné lanové dráhy za 1 den. Nejvyšší možná denní podpora je dále určena částkou vypočtenou jako 50 % běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé 3 sezony. Příjemci pak za den náleží nižší z takto vypočtených částek.

Žádosti bude možné podávat prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. eIdentitu.

První výzva byla vyhlášena 8. 2. 2021. Žádosti budou přijímány od 15. 2. 2021 od 09:00. Před podáním žádosti si nastudujte kompletní dokumentaci na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.