DOTAČNÍ PROGRAM COVID-SPORT II.

15.12.2020

Podpora podnikatelským subjektům z oblasti sportu, které byly omezeny ve své podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy s účinností od 10. 3. 2020 od 18:00 hod. byly zakázány sportovní, taneční a jiná shromáždění a akce, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, přičemž omezení pro sportovní akce trvá v důsledku následně vydávaných opatření a nařízení, včetně opětovného vyhlášení nouzového stavu, který dosud a podle veškerých prognóz bude do konce roku 2020 i nadále trvat.

Celkový rozpočet programu činí 500 mil. Kč.

Program je zaměřen na:

  • Podpora A: podporu podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních mistrovských soutěží nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně, případně i utkání evropských a národních pohárových soutěží, některého ze sportovních odvětví kolektivních sportovních her zařazených do olympijského programu.
  • Podpora B: podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce. Sportovní akcí se rozumí jednorázová sportovní akce, jejímž cílem je dosahování sportovních výkonů v soutěžích či rekreačně, odehrávající se na území ČR, oficiálně oznámená v termínové listině na rok 2020 a určená pro sportovce z více než dvou sportovních klubů či pro širokou veřejnost, přičemž se musí jednat minimálně o druhý (2.) ročník dané akce. Sportovní akce může, ale nemusí mít mezinárodní zastoupení.

Pro oblast podpory B je stanovena minimální výše celkových způsobilých nákladů na žádost 1.000.000,- Kč, maximální výše dotace na jednoho žadatele je 10.000.000,- Kč.

O dotaci se žádá za zrušené sportovní akce, které se měly konat v období od 12. 3. 2020 do 31. 7. 2020.

V podrobnostech odkazujeme na web MPO.