Dotační program COVID-Sport

2.6.2020

Vláda schválila dotační program, který si klade za cíl finančně pomoci organizátorům sportovních akcí, provozovatelům sportovních zařízení a sportovním organizacím, které musí hradit nájemné za užívání sportovního zařízení. Na program byla vyčleněna miliarda korun. Výzva k podávání žádostí bude uveřejněna na webových stránkách Národní sportovní agentury zhruba v polovině června. Dotační program bude Národní sportovní agentura administrovat ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR, protože agentura nedisponuje systémem elektronického příjmu žádostí.