DOTAČNÍ PROGRAM COVID-SPORT

15.12.2020

Národní sportovní agentura (NSA) vyhlásila dotační program na podporu sportovních organizací. Výzva se zaměřuje na zmírnění negativních dopadů celosvětové pandemie COVID-19 v činnosti sportovních organizací. Ty byly zasaženy hlavně důsledky vyhlášení nouzového stavu na území České republiky a zavedením mimořádných vládních opatření. Na program byla vyčleněna miliarda korun.

Podpora je rozdělena do tří kategorií:

Oblast podpory A – provoz sportovních zařízení

Podpora je určena pro sportovní organizaci provozující sportovní zařízení, která je postižena negativními dopady nouzového stavu a mimořádných opatření spočívajícími v nutnosti uzavření či omezení sportovního zařízení, přičemž s provozováním daného sportovního zařízení souvisejí fixní náklady, které musí provozovatel hradit bez ohledu na skutečnost, že je sportovní zařízení zcela či zčásti uzavřené.

Oblast podpory B – organizace sportovních akcí

Podpora je určena pro sportovní organizaci organizující či spolu-organizující sportovní akci, která je postižena negativními dopady nouzového stavu a mimořádných opatření spočívajícími v nutnosti zrušit, odložit či omezit sportovní akci, přičemž na konání dané akce byly sportovní organizací marně vynaloženy nutné náklady, které nelze využít pro odloženou, omezenou či jinou akci v budoucnu.

Oblast podpory C – nájem sportovních zařízení

Podpora je určena pro sportovní organizaci, která musela uhradit nájemné za užívání sportovního zařízení i za dobu, kdy nebylo možné v důsledku vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření dané sportovní zařízení zcela či zčásti využívat ke sportovní činnosti.

Příjem žádostí byl uplynutím dne 31. 8. 2020 ukončen.

Vyhlášení druhé výzvy v programu COVID-SPORT

Podrobnosti naleznete v sekci DOTAČNÍ PROGRAM COVID-SPORT II.