Dočasné pozastavení elektronické evidence tržeb

23.3.2020

Jelikož by v důsledku uzavření či omezení provozoven mohlo docházet ke komplikacím v souvislosti s povinností evidovat tržby, a to např. i při zajišťování technické a administrativní podpory, navrhuje ministryně financí stanovení dočasné výjimky po dobu vyhlášení nouzového stavu.

V této souvislosti byl předložen návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Dle návrhu není subjekt evidence tržeb povinen:

  • plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020;
  • • plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu.

Návrh zákona doposud neprošel legislativním procesem, očekává se ovšem jeho schválení..