Další rozvolňování a změny k 18. 6. 2021

18.6.2021

Od 15. 6. 2021 je zrušena povinnost nošení roušek ve školách ve všech krajích. Roušky mohou žáci sundat během výuky, ve společných prostorách škol platí stále povinnost jejich nošení. K podobným změnám došlo i v zaměstnání – povinnost nosit na pracovišti roušky se ruší s výjimkou případů, kdy je na pracovišti přítomná jiná osoba než spolupracovník.

Od 1. 7. 2021 se zvýší maximální povolená kapacita kulturních představení, sportovních utkání a také vzdělávacích akcí. Kapacita návštěvníků nesmí přesáhnout 2 000 osob uvnitř, pro venkovní akce pak maximálně 5 000 osob.

V klubech a stravovacích zařízeních bude umožněno produkovat živou hudbu, nadále však zůstane platný zákaz tance. Ke zvýšení maximálních kapacit dojde i u hromadných akcí soukromých a veřejných, zde bude platit maximální kapacita 500 osob uvnitř a 1 000 osob venku.

K rozvolňování od 1. 7. 2021 dojde i v oblasti služeb. Změny se budou týkat i epidemiologicky rizikovějších činností (masáže, manikúra, kosmetika, kadeřnictví apod.), nově se ruší podmínka poskytování služeb pouze jednomu zákazníkovi, taktéž se ruší povinná evidence zákazníků. Zvýší se také kapacita pro wellness a bazény, a to na 75 % celkové kapacity.

Stále platí povinnost prokazovat bezinfekčnost, a to jak ve službách, tak i na všech akcích. Bezinfekčnost může být prokázána negativním testem, potvrzením o očkování nebo potvrzením o prodělání nemoci COVID 19 v posledních 180 dnech.

K další změně od 1. 7. 2021 dojde i u obchodů, zde bude povolena přítomnost tolika zákazníků, aby platilo, že 1 zákazník připadne na 10 m2 prodejní plochy. V případě, že má provozovna plochu menší než 10 m2, nebude se omezení vztahovat na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu ZTP, pro ostatní provozovny se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let.

Od 15. 6. 2021 dochází i ke změně karanténních pravidel. Doposud platilo, že osoby, které mají za sebou první dávku vakcíny (a zároveň uplynulo 22 dnů od této dávky), nemusí po kontaktu s nakaženou osobou do karantény, nově však je karanténa povinná i pro ty, kteří za sebou mají první dávku vakcíny. Povinnost karantény nemají pouze osoby, které již byly plně naočkovány (mají za sebou i druhou dávku vakcíny), zároveň však uběhlo 14 dnů od druhé dávky.