COVID – Veletrhy/kongresy

12.2.2021

Program byl vyhlášen dne 8. 2. 2021. Cílem programu je pomoci firmám podnikajícím v oboru veletrhů, kongresů a souvisejících B2B eventových akcí, které zaznamenaly výrazný propad obratu, a udržet veletržní infrastrukturu včetně navazujících služeb. Maximální částka podpory činí na jednoho žadatele 20 milionů Kč.

Účel/podmínky pro čerpání: Stát poskytne pomoc ve výši až 60 % nepokrytých nákladů, resp. 40 % pro subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Za nepokryté náklady se považuje ztráta snížená o další dotace z programů jako je COVID – Nájemné, COVID – Kultura a z programu Antivirus.

Rozhodné období: březen až říjen 2020

Příjem žádostí: Podávat žádosti bude možné poté, jakmile program získá notifikaci Evropské komise. MPO předpokládá, že výzvu s podrobnými informacemi vyhlásí v únoru, žádosti bude možné podávat min. po dobu jednoho měsíce.

Způsob podání žádosti: Předpokládá se podání žádosti prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. eIdentitu. Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.