COVID UBYTOVÁNÍ II

22.1.2021

Program COVID – Ubytování II byl rozšířen o podporu malých ubytovacích zařízení, na která, stejně jako na hromadná ubytovací zařízení, vážně dopadají dlouhodobá protiepidemická opatření a jsou od podzimu víceméně uzavřena. Otevřeny jsou tedy dva dotační tituly, jeden pro hromadná ubytovací zařízení a druhý pro individuální ubytovací zařízení,

Komu je podpora určena: Individuální ubytovací zařízení (tj. ubytování v soukromí, malé penziony, apartmány, pokoje, rekreační objekty sloužící k přechodnému ubytování turistů), není určena pro ubytovací služby v bytovém domě (např. airbnb), protože tyto byty mohou být pronajaty na realitním trhu.

Maximální částka podpory: Pro IUZ je navržena dotace ve výši 200 Kč na pokoj a den. V případě, že žadatel není schopen prokázat poskytování služeb ve zdaňovacím období roku 2019, respektive zahájil svou činnost až po 31. 12. 2019, bude podpora ve výši 100 Kč / pokoj / den. Reagujeme tak na fakt, že celá řada podnikatelů v dobré víře připravovala nové provozovny k otevření v roce 2020. Podmínkou však je, že provoz daný žadatel zahájil nejpozději k 1. 10. 2020. Udržitelnost podpory je navrhována v délce tří měsíců, tzn. že žadatel nesmí ukončit činnost během tří měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace stávající podnikatelské aktivity, na jejímž základě poskytuje ubytovací služby.

Rozhodné období: Rozhodné období pro první výzvu je stanoveno v rozsahu 78 dnů připadajících na druhou vlnu omezení (22. 10. 2020 – 22. 1. 2021 – není započteno období od 3. 12. do 17. 12. 2020, kdy neplatilo žádné omezení poskytování ubytovacích služeb). V případě pokračující negativní epidemiologické situace a prodloužení omezení poskytování ubytovacích služeb může dojít ke změnám v rozsahu podpory.

Příjem žádostí:

  • Hromadná ubytovací zařízení (HUZ): od 25. 1. 2021 do 31. 3. 2021.
  • Individuální ubytovací zařízení (IUZ): od 8. 2. 2021 do 31. 3. 2021.